El nostre equip d’Assistència Tècnica té una àmplia experiència en un gran nombre de casos, situacions i equips. Està tècnicament qualificat per dur a terme projectes de mantenimentreparacions i modernitzacions, així com serveis de validacionscalibratges i informes tècnics.

Contacte

Oscar González
ogonzalez@imco.es
+34 629 773 581 (WhatsApp)

SERVEI BÀSIC


Instal·lació i posada en marxa
Revisió, re-calibratge i reparació d’equips
Manteniment reactiu
Inspecció i proves de funcionament
Actualitzacions de software
Atenció telefònica 24 h
Formació i capacitació bàsica per operaris
Recanvis originals

SERVEI NIVELL 1


Contractes de manteniment preventiu:
Gestió d’un projecte de manteniment
Actuacions planificades amb el client
Realització d’informes d’actuació i seguiment
Kits de recanvis:
Llistes personalitzades de recanvis crítics
Planificació de stocks segons actuacions sobre l’equip o línia
Formació i capacitació:
Formació tècnica per operaris, mecànics i elèctrics

SERVEI NIVELL 2


Auditories tècniques:
Identificació i propostes de millora d’eficiència i productivitat
Recomanacions sobre modernitzacions
Plans per implementació de millores i comparatives de costos
Modernitzacions:
Actualitzacions mecàniques, elèctriques, de seguretat i tecnològiques
Programes complets de reconstruccions, re-configuracions i posades a punt
Re-localització d’equips
Enginyer Transferit:
Localitzat a la planta del client
Manteniments preventius, reparacions, millores d’eficiència
Capacitació ampliada pel personal del client

El resultat d’un bon pla de manteniment pels nostres clients es tradueix en:


Reducció del temps d’inactivitat de la màquina
Més disponibilitat de la màquina i del sistema
Major durabilitat de la màquina
Reconeixement de situacions complicades amb anticipació (predictiu)
Contacte amb persones competents i qualificades

Recanvis originals
Documentació dels resultats
Pressupost tot inclòs
Paquet de manteniment personalitzat per IMCO

Recanvis


IMCO ofereix a tots els seus clients el servei de recanvis originals amb la qualitat contrastada dels fabricants. A més, el nostre magatzem compta amb un stock de les peces més crítiques per poder donar resposta immediata a una urgència que pot derivar en parades de línia.

Els nostres responsables de recanvis coneixen en detall els equips i les peces necessàries en cada cas, així que a banda de gestionar comandes, enviament de peces i tècnics, també poden assessorar al client en quant a les peces necessàries i assegurar que el client rebi únicament les peces i servei que necessita.

Contacte

Farmacèutica-Cosmètica-Cafè
Carlos Ymañas cymanas@imco.es
Alimentació
Adrián Mateo amateo@imco.es

IMCO Solutions


IMCO Solutions desenvolupa la seva activitat en l’estudi i implantació de solucions i equips d’automatització i industrialització per sectors determinats.

Els nostres enginyers i experts dissenyen i executen els perifèrics que complementen les línies i equips de procés i envasat que fabriquen les nostres representades.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!