Llits fluïts per assecat, granulació i recobriment

Equips Syntegon Hüttlin per procés d’assecat, granulació i recobriment en un mateix sistema per tecnologia de llit fluït. Els sistemes estàndard tenen capacitats des dels 256 fins els 10.000 litres per lot i de 3 a 48 boquilles.
Múltiples opcions de filtres de procés – tela, tefló o metall -, contenidors, sistemes de spray i nombre de boquilles, disseny del diskjet, sistemes de neteja i descàrrega.
Tots els llits fluïts compten amb una versió Ultraclean amb sistema de neteja CIP.
Línia completa de granulació que integra llit fluït, high shear mixer, sistema de transferència, descàrrega i neteja controlada com una sola unitat GranuLean. Aquesta línia compacta està disponible amb volums nominals de 300 a 1.200 litres i un volum de procés de 75 a 960 litres.

Mescladors, granuladors i assecadors high shear mixer

Equips Syntegon Hüttlin amb tecnologia de mesclat Bottom Drive, Top Drive o Single Pot, segons les característiques del producte i necessitats del client i com les solucions de llit fluït, pot fabricar-se en    versió Ultra Clean.
La neteja dels equips de granulació pot realitzar-se segons WIP o CIP.
La capacitat en volum dels models estàndard va des dels 300 als 1.800 litres.


Equipo para granulación de sólidos High Shear Mixer de Syntegon Hüttlin

Recobriment de comprimits

Equips Syntegon Manesty per recobriment de comprimits i pellets amb soluciones aquoses, film orgànic, sucre, recobriments funcionals o amb capes de principis actius.
Les solucions per recobriment compten amb un nivell de protecció de l’operari OEB 4 i 5, i també es poden fabricar en versió High Containment per productes d’alta activitat, complint amb les normatives ATEX i la normativa 21 CFR Part 11.
Syntegon Manesty ofereix recobridores per produccions petites, mitjanes, grans i per laboratori amb volums de treball de 8 a 800 litres.

Comprimidores

Equips i estacions per producció de comprimits Syntegon Manesty, amb possibilitat de fabricació de micro-comprimits i comprimits bicapa. Tots els equips es controlen a través de pantalla tàctil i compleixen amb les normatives cGAMP.
Opcions d’encuny: D, B, BB i BBS.
Diàmetre màxim dels comprimits: de 11 a 25 mm segons l’encuny.
Capacitats: de 24.000 a 1.000.000 de comprimits/hora.

Esterilització

Fedegari disposa d’una àmplia gama d’equips per esterilització de productes farmacèutics. Tots els autoclaus Fedegari es fabriquen a mida de les necessitats del client i producte:
Autoclaus per vapor saturat model FOF per esterilització de productes sòlids i líquids o per esterilització terminal i possibilitat de càmeres cilíndriques o rectangulars.
Autoclaus mixts de vapor-aire FOA per esterilització de líquids en envasos tancats deformables i per esterilització final de productes secs. Possibilitat de sistema automatitzat de càrrega i descàrrega de producte i versió especial de càrrega rotativa.
Autoclau d’esterilització per aigua sobre escalfada FOW per esterilització de líquids a envasos tancats deformables i per esterilització final de xeringues pre-emplenades. La càrrega pot rotar dins de la càmera.
Autoclau rentadora FOWS que integra els processos d’esterilització, descontaminació i rentat, programable per dur a terme només el procés d’esterilització. Opció especial per rotar la càrrega.
Forn de despirogenització FOD de classe 100 amb procés discontinu per esterilització de sòlids, contenidors, elements d’emplenat de producte, vidre, etc.
Rentadora FSW, que inclou l’ús de vapor durant el procés de rentat, tant com agent de neteja – reduint la necessitat de detergents -, com per escalfar l’aigua de rentat.
Cabines i càmeres de bio-descontaminació química per vapor de peròxid d’hidrogen – baixa temperatura i amb propietats anti bacterianes, anti micòtiques i anti virals – FCDV i FCTS, indicades per descontaminació de productes i instruments que no poden esterilitzar-se per calor, assolint una reducció de 6 log del bio burden i dur a terme assaigs en càmera esterilitzada por H2O2.
Fedegari també compta amb aplicacions especials i equips auxiliars com:
Esterilitzat de tancaments elastomèrics que inclouen neteja, aclarit, siliconització i esterilització a través d’un tambor especial que gira lentament dins de l’autoclau. Descàrrega automàtica a la zona estèril.
Carros HEPA models FHC per emmagatzemar i transportar asèpticament productes, materials i instruments.

Aïlladors farmacèutics FCIS equipats amb FHPV (Fedegari Hydrogen Peroxide Vaporizer).

Esterilitzadors pel Tratactament de Tancaments Elastomèrics.

Solucions de neteja: s’ha dissenyat un conjunt de productes especialment per a aplicacions de sales netes i fabricació assèptica.


Autoclaves para esterilización Fedegari

Producció d'API's

Filtres assecadors i assecadors de buit Olsa per fabricació d’API’s amb sistemes de neteja interna del tanc CIP/SIP i diverses opcions de sistema agitador.
Filtres fixos Filterplus i mòbils Oyster per separació de líquids i sòlids.
Assecadors per buit i baixa temperatura Drymix per productes amb inestabilitat termal, assecadors per buit i per circulació d’aire calent i assecadores rotatius Rotovac.


Secadores estáticos Olsa para fabricación de sólidos y API’s

Producció d'aigües farmacèutiques

Stilmas dissenya i fabrica equips individuals i plantes completes per producció d’aigua i vapor farmacèutic segons les necessitats de producció del client.
Plantes de producció d’aigua farmacèutica per osmosis inversa
Les plantes estàndard de Stilmas poden cobrir les necessitats de producció de 500 a 30.000 litres/hora d’aigua pura (PW) o aigua purificada (HPW).
També oferim equips d’osmosis inversa i electro-desionització i equips de pre-tractament per ultrafiltració.
Destil·ladors per múltiple efecte
Equips modulars de diverses capacitats – de 60 a 22.000 litres/hora – Pharmastill per producció d’aigua destil·lada per injectables.
Destil·ladors per termocompressió
Termocompressors Mascarini per producció d’aigua destil·lada per injectables i rendiments de 50 a 24.000 litres/hora.
Generadors de vapor pur i apirogen
Equips de producció Stilmas PSG de vapor pur per esterilització d’equips i línies de procés amb rendiments entre 50 i 6.000 kg/hora.

Reactors d'injectables

TTancs de preparació Olsa per fabricació d’injectables estèrils, productes oftalmològics, xarops i altres productes líquids amb capacitats de 2 a 50.000 litres dissenyats i fabricats d’acord amb les normatives cGMP i FDA i certificat ASME/PED.
Àmplia gama d’agitadors, com magnètics per productes estèrils i homogeneïtzadors, i sistema integrat de CIP/SIP.


Reactores para fabricación de inyectables Olsa

Producció de semi sòlids

Mescladores de pales Olsa per fabricació de tot tipus de cremes, càpsules toves, gels i similars.
Comptem amb els models Olsamix, SpeedyCream, Speedymix, per rendiments de 5 a 30.000 litres amb sistema de neteja intern CIP/SIP segons normativa GAMP i d’acord amb la norma 21 CFR part 11.


Equipos Olsa para producción de semi sólidos

Elevació, manipulació i mesclat

Servolift ofereix columnes d’elevació fixes o mòbils, automatitzades i manuals – amb possibilitat d’incloure cèl·lules de càrrega pel control de pes i sistema de tamís – per elevació, voltejat, mesclat i manipulació de bidons i contenidors farmacèutics.
Els equips de Servolift s’integren perfectament amb els equips de llit fluït, high-shear mixer, emplenadores de càpsulas, comprimidores i recobridores per crear línies completes de procés de productes sòlids.
Les capacitats de les columnes van des dels 30 als 3.000 kg de càrrega, amb diverses opcions de manipulació del contenidor, neteja CIP, possibilitat d’instal·lar-se a sales blanques i en compliment de la normativa 21 CFR part 11.


Equipo Servolift para elevación y volteado de bidones


Equipo de elevación de contenedores Servolift


Columna para elevación y manipulación de contenedores


Equipo para mezclado de contenedores Servolift


Equipo para descarga de sólidos Servolift


Soluciones completas para manipulación, elevación, mezclado, descarga y volteado de bidones y contenedores Servolift


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Columna para descarga de contenedores con comprimidos Servolift

Neteja de contenidors

Estacions Servolift per netejar i assecar semi-automàtiques i cabines de neteja automàtica i validable GMP per contenidors. Els processos de neteja poden configurar-se individualment segons el disseny del contenidor, tant para garantir una neteja validables com per reduir el temps del procés i el consum de subministres.


Cabina automática para limpieza de contenedores Servolift


Ciclo completo de lavado de la cabina automática para limpieza de contenedores Servolift

Bidons i contenidors

Servolift dissenya i fabrica tot tipus de contenidors farmacèutics – diferents volums, formes geomètriques, etc. – segons les necessitats del client i tenint en compte els requeriments d’higiene i neteja de la indústria.
Bidons estàndard amb capacitats de 0,5 a 200 l.

Serveis de validació i qualificació

DOC ofereix serveis de consultoria i validacions d’equips, sistemes, processos i productes segons normatives GMP i FDA. DOC ofereix serveis de validacions para processos – elaboració de URS, FDS, QDR, optimització de processos, validacions de filtres ì àrees controlades, etc. -, envasat primari – qualificació de materials, integritat de l’envàs, avaluació toxicològica, límit d’endotoxines, etc. -, manteniment – SOP, calibratge, re validacions, etc. – i formació en GMP, Risk Analyisis, …

Equips de laboratori

Equips de laboratori Syntegon Hüttlin Mycromix, Pilotmix y Pilotlab per mesclat, granulat i assecat per lots de 0,1 a 60 kg, tecnologia Top o Bottom drive amb possibilitat de CIP, Ultraclean o Singlepot i contenidor mòbil i sistema neumàtic de descàrrega pel model Pilotmix.

Línies per assecat, granulat i recobriment per llit fluït Bosch Hüttlin Solidlab 1 i Solidlab 2 per lots de 50 grs a 15 kg amb funció WIP i resultats controlables, reproduïbles i escalables per a línies industrials.

Equip de compressió per fabricar comprimits Syntegon Manesty Flexitab amb rendiments de 5 a 17 comprimits/minut i possibilitat de comprimits bi-capa.

Equip per emplenar productes líquids per assaigs clínics Syntegon FHM amb resultats escalables i segons requeriments cGMP, QbD i ICH Q8/Q9. Es compon de 3 mòduls: sistema de control per HMI, bomba peristàltica i agulla d’emplenat.

Mesclador de laboratori Servolift per assaigs de producte i lots petits amb contenidor farmacèutic de 5 l, mesclat amb freqüència regulada, carenat de seguretat, display de control i documentació de qualificació.

Autoclaus de laboratori Fedegari amb diferents volums de càmera, càrrega vertical o horitzontal i opció de generador de vapor pur integrat per esterilització de productes, material de laboratori i microbiologia. Models:

  • FVA – càrrega vertical, volum entre 75 i 140 litres.
  • FVG i FVS – càrrega vertical, volum entre 30 i 140 litres. Esterilització de laboratori estàndard.
  • FOB 2 i FOB 3 – càrrega horitzontal de sobretaula i doble porta i volum entre 47 i 122 litres.
  • FOB 4 – càrrega horitzontal amb doble porta automàtica i esterilització contra pressió, assecat òptim i volum entre 147 i 210 litres.
  • FOB 5 – Igual que el model FOB 4, amb el sistema operatiu Thema4lab incorporat i un volum entre 325 i 700 litres.
  • FGW – Rentadora de cristalleria de laboratori amb capacitat d’entre 350 i 500 litres.

Equips Olsa Maxilab i Minilab per producció de semi-sòlids com cremes, gels, locions, etc., amb capacitat de 2,7 a 30 litres.

servolift


Equipo de granulación Syntegon Hüttlin High Shear Mixer modelo Mycromix para laboratorio


Lecho fluido Syntegon Hüttlin Solidlab 1 para funciones de secado, granulado y recubrimiento en laboratorio


Línea de producción de sólidos con lecho fluido y recubridora Syntegon Hüttlin Solidlab 2 para lotes pequeños, desarrollo y laboratorio


Comprimidora de laboratorio Syntegon Manesty para fabricación de comprimidos


Equipo de laboratorio Servolift para mezclado de productos sólidos

ALIMENTACIÓ

Procés
Envasat

FARMACÈUTICA

Procés
Envasat

COSMÈTICA

Procés
Envasat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!