Emplenadores de càpsules

Emplenadores de càpsules Syntegon per productes en pols, pellets, micro comprimits, líquids o combinacions dels mateixos.
Les solucions d’emplenat de càpsules Syntegon contemplen diferents opcions per dosificació de producte, incloent micro-dosificació, i també compten amb una solució d’envasat high containment per producció de càpsules amb productes d’alta activitat.
Aquests equips, en combinació amb les controladores de pes –per control estadístic o del 100% de la producció -, poden regular automàticament la dosificació de producte per evitar desviacions.
La gama d’emplenadores de càpsules Syntegon GKF – totes en disseny modular segons criteris cGMP i normativa 21 CFR part 11 – va des de versions per produccions petites o de laboratori del model GKF 702 amb capacitat de 3.000 – 42.000 càpsules/hora, fins el model GKF 3000 amb una capacitat màxima de 175.000 càpsules/hora.
Les emplenadores poden integrar controladores de pes i també estan disponibles com equips individuals:

  • IPK – In-process control per control de pes net estadístic.
  • KKE – Controladora del 100% de la producció, capacitat fins a 230.000 càpsules/hora.
  • KKX – Controladora del 100% de la producció pel control de pes, defectes externs de la càpsula o presència d’impureses a l’interior de la càpsula a través d’un sistema de rajos X. Capacitat fins a 220.00 càpsules/hora.

Dins de la gama d’emplenadores de càpsules Syntegon, tenim una sèrie de models Capsylon per productes nutracèutics en pols, pellets i granulats. Les capacitats dels equips Capsylon van des de les 42.000 a les 175.000 càpsules/hora.


Controladora de peso y errores cosméticos en cápsulas por tecnología de rayos X Bosch KKX

[/vc_row_inner]
Emplenat i segellat d’estèrils

Àmplia cartera d’equips específics per emplenat i segellat de líquids estèrils a ampolles, vials, carpulen i xeringues, i també per envasat de pols antibiòtic a vials.
Els equips d’envasat d’estèrils tenen opcions de neteja CIP o SIP, estacions de control de pes In-Process Control, dosificació per bombes peristàltiques, volumètriques o per temps-pressió i estan dissenyats d’acord amb estàndards GMP i FDA.
Tots aquests equips es poden combinar amb les solucions per rentat d’envasos, túnels de despirogenització, rebordeadores de vials, codificació d’anells, equips d’inspecció i detecció de fisures i solucions d’aïllament (RABS, cRABS, isolator) per crear línies completes d’envasat primari. La línia es complementaria amb equips d’estotjat, enfaixat i encelofanat, encaixat i paletitzat de Pester PAC Automation.

Equips d’emplenat i segellat de xeringues
Models FLS per emplenat i segellat de xeringues pre-emplenades en vidre o plàstic amb capacitat de fins a 18.000 unitats/hora, volum d’emplenat de 0,5 a 20 ml i diàmetre màxim de 30 mm.
Models FXS per emplenat i segellat de xeringues des de niu amb capacitats des de 5.400 a 57.600 unitats/hora, volum d’emplenat de 0,5 a 20 ml (opcionalment fins a 50 ml) i fins a 160 xeringues per niu.
Model FXS Combi per emplenar xeringues en niu – fins a 11.300 unitats/hora, volum de 0,5 a 20 ml -, vials – fins a 8.800 unitats/hora, volum de 2 a 30 ml – i carpulen – fins a 7.000 unitats/hora, volum disponible de 1,5 i 3 ml.
Comptem amb els equips complementaris ABO i ATO per obrir automàticament bosses i safates – capacitat fins a 6 bosses/minut -, sistema d’extracció de xeringues del niu USD – amb una capacitat de fins a 18.000 unitats/hora -, i l’equip d’inserció de plançons RIL.

Equips d’emplenat i segellat d’ampolles i vials
Equips dissenyats amb tecnologia lineal o rotativa segons necessitats productives i possibilitat d’operar amb ampolles obertes o tancades.
Models AFG per envasat de pols antibiòtic a ampolles i vials de vidre o plàstic amb capacitats des de 7.600 a 19.200 unitats/hora i volums entre 2 i 250 ml.
Models ARF per emplenat i segellat d’ampolles i vials en combinació amb capacitats de fins a 7.200 unitats/hora i volums fins a 30 ml per ampolles i 50 ml per vials.
Models ALF per produccions grans amb capacitat de fins a 30.000 unitats/hora i volum d’ampolla de 1 a 30 ml.

Equips d’emplenat i segellat de carpulen
Models MRD i MLF per emplenat i segellat de carpulen amb un rendiment màxim de 36.000 unitats/hora, diàmetres de carpulen de 8,65 a 24 mm i alçada de màxima de 70 mm.
El sistema de transport garanteix la seguretat de l’envàs i la precisió del posicionament, emplenat (sensor d’emplenat exacte per sistema làser) i segellat.

Equips d’emplenat i segellat de vials
Model MHI per emplenat i encapsulat de vials per assaigs clínics amb rendiments de fins a 3.600 unitats/hora, volums de 2 a 100 ml i diàmetre del vial de 16 a 52 mm.
Models MLF per produccions mitjanes i grans amb rendiments de 7.200 a 24.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetres entre 14 i 86 mm. Integra una estació d’encapsulat. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Models FLC per rendiments de fins a 36.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetre màxim de 86 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Models MRF per emplenat i segellat de vials, flascons amb tap de rosca i flascons amb tap i inserció de spout. Rendiments de fins a 3.600 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetres de 16 a 86 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Equips VRT i VRK per encapsulat de vials amb rendiments fins a 36.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml, diàmetre màxim del vial 86 mm i del cap de 13 a 32 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.

Solucions d’aïllament RABS i cRABS
Tots els equips d’envasat estèril de Bosch poden fabricar-se amb sistemes d’aïllament RABS, cRABS (sistema RABS a càmera segellada amb recirculació d’aire) i isolator per producció de productes d’alta activitat en condicions asèptiques.

Dosificació “single-use” d’estèrils
Sistema de dosificació Bosch PreVAS d’un sol ús (dissenyat en col·laboració amb Sartorius) validat, ensamblat i esterilitzat per dosificació de productes líquids a línies d’injectables. El sistema pot combinar-se amb bombes peristàltiques, volumètriques i de temps-pressió.

Rentadores per envasos farmacèutics i túnels d’esterilització

Equips Syntegon per rentar envasos farmacèutics – ampolles, vials, xeringues, carpulen i flascons – per emplenat de productes estèrils. Aquests equips combinats amb túnels d’esterilització d’envasos i les línies d’emplenat d’estèrils Syntegon poden oferir solucions completes d’envasat primari. Després del bany ultrasònic, l’envàs passa per una estació de neteja amb aigua pura (WFI) i aire processat.
La capacitat de les rentadores RRU i RRN varia en funció de l’envàs:
Ampolles de 5 a 30 ml fins a 36.000 unitats/hora
Vials de 15 a 1.000 ml fins a 36.000 unitats/hora
Xeringues de 20 ml (màxim) fins a 24.000 unitats/hora
Carpulen de 10 ml (màxim) fins a 42.000 unitats/hora
Després de la fase de rentat, els envasos són transferits a un túnel d’esterilització i despirogenat amb calor sec Syntegon HQL. Els túnels tenen una zona de càrrega d’envasos, mòdul de calor, divisor, esterilització i finalment un mòdul de refredament dels envasos. Syntegon compta amb mòduls de diverses dimensions en funció de la capacitat desitjada.

Equips d'inspecció

Equips Syntegon per detecció de partícules estranyes i defectes cosmètics a ampolles i vials i inspecció de fissures per alta tensió per ampolles, vials, carpulen i xeringues.
AIM per inspecció de partícules i defectes amb tecnologia de càmera de visió i capacitat per revisar fins a 600 unitats/minut amb un diàmetre màxim de 65 mm.
KHS per inspecció de la integritat del contenidor (fissures) a través de tecnologia de làser espectroscòpic per productes liofilitzats, envasats al buit i purgats amb gas. Pot revisar fins a 600 unitats/minut amb un diàmetre màxim d’envàs de 85 mm.
KLD per inspecció de fissures en ampolles, vials, xeringues i carpulen, a través de tecnologia d’alta tensió, amb capacitat per revisar fins a 600 unitats/minut i un diàmetre màxim de 52 mm.
Syntegon també té les solucions semi-automàtiques VIS i Etac Easy View per produccions petites.

Ensamblatge d’auto-injectables

Syntegon Moëller Devicon dissenya i fabrica equips manuals, semi-automàtics i automàtics per ensamblatge d’auto-injectables.
El disseny modular dels seus equips permet escalar el nombre d’estacions d’ensamblatge per augmentar la capacitat.
El model manual MMA té capacitat per ensamblar de 3 a 5 unitats/minut.
El model semi-automàtic MSA té capacitat per ensamblar de 5 a 15 unitats/minut.
Els models totalment automàtics MRA – rotatiu – ensamblen fins a 100 unitats/minut y el model lineal MLA fins a 200 unitats/minut.


Equipo automático de ensamblado de auto-inyectables Syntegon MRA

Emplenat, taponat i segellat de flascons

Línies per emplenar i taponar Syntegon en combinació per envasat de xarops orals i productes oftàlmics.
Aquests equips estan disponibles en versions lineals o rotatives amb possibilitat de neteja CIP o SIP.
Emplenadores lineals i rotatives Syntegon amb rendiments fins a 400 ampolles/minut i dosificacions entre 50 i 1.000 ml.
Taponadores intermitents i rotatives Syntegon amb rendiments des de 60 a 400 ampolles/minut.
Dissenys de tap: a pressió, roll-on, tap amb rosca i dosificadors.


Equipo para llenado de productos oftálmicos en frascos y botellas Syntegon FRO

Envasat de sòlids i semi-sòlids en sobres

Solucions Verticals

Per productes farmacèutics en pols, pellets i granulats: vitamines, analgèsics, solubles, etc.
L’equip d’emplenat de sobres Syntegon pot arribar a una capacitat de 125 sobres/minut per sobres amb disseny individual, doble i en cadena.
Dimensions màximes de sobre: 50-100 mm ample, 55-150 mm llarg.
Dimensions màximes de stick: 28-45 mm ample, 60-180 mm llarg.
Inclou sistema de control del 100% del pes i pot equipar-se amb sistema d’estotjat:
Dimensions màximes d’estoig per sobres: 102 mm ample x 240 mm llarg x 133 mm alt.
Dimensions màximes d’estoig per sticks: 85 mm ample x 150 mm llarg x 160 mm alt.

HDG


Equipos para envasado de productos sólidos en sobres y stick packs Syntegon RA/HCM

Solucions Horitzontals

Equips HDG per envasat primari i secundari en bosses i sobres pre-formats o des de bobina per ampolles de plàstic, lents de contacte, productes en pols, semi-sòlids, etc.
Dissenys de bossa disponible: coixí, arestes segellades, fons pla, segellat a 3 costats, segellat a 4 costats, estil Doy, cadena de bosses i amb contorns especials. Totes amb opcions de forat, obre fàcil, eurohole i spout.
Capacitats: des de 60 a 400 bosses/minut.
Dimensions màximes de bossa: 40-400 mm ample, 40-400 mm llarg.

Envasat vertical

Àmplia varietat de solucions segons la mida i disseny de bossa.
Capacitats dels equips d’envasat vertical Syntegon: fins a 240 bosses/minut.
Dissenys de bossa: coixí, arestes segellades, fons pla, segellat a 3 costats, segellat a 4 costats, segellat a 3 costats amb zip i Doy Zip.
Dimensions màximes de bossa: 400 mm ample, 700 mm llarg.
Tots els equips poden incorporar: opció per forat, obre fàcil, sistema zip i segellat per ultrasons.


Línea de envasado vertical con sistema de estuchado top loading robótico Syntegon


Envasadora vertical en bolsas con diseño tipo Doy Syntegon SVE 2520 DZ

Envasat Flow-Pack

Equips de Syntegon Tevofarm – per rendiment mig – i Syntegon – alt rendiment – per envasat secundari de productes farmacèutics – blísters, xeringues, vials, sobres, etc. Es pot crear una línia d’envasat completa gràcies als equips de manipulació i robotització i encaixat o estotjat Bosch.
Les capacitats dels equips Syntegon Tevopharm poden arribar a envasar fins a 200 unitats/minut – velocitat de 80 metres/minut, i les de Syntegon poden arribar a 1.500 unitats/minut. Comptem amb versions especials washdown i amb segellat hermètic per productes com bosses IV, unidosis, blíster, xeringues, productes oftàlmics, productes amb safata protectora, zip re-tancable i obre fàcil.


Envasadora flow pack Syntegon 401


Línea de envasado flow pack Syntegon Pack 401 con sistema de alimentación de producto Pack Feeder 4


Línea de envasado flow pack de alto rendimiento con sistema de estuchado Syntegon

Segellat i tancat de bosses

Equips de la divisió Syntegon Doboy per tancat i segellat de bosses de paper, material termoplàstic, film mèdic estèril – Tyvek, Mylar, etc. –  i polipropilé. Poden segellar bosses amb productes farmacèutics sòlids i líquids, material mèdic, principis actius a granel, etc.

Els equips estàndard poden adaptar-se a les necessitats del client per segellar i tancar de forma vertical o horitzontal, incloure sistemes de conteig, cintes de transport, codificadors per tinta, etc.

Tots els equips estan dissenyats per garantir un segellat hermètic i el procés és validable i qualificable pel compliment de normatives FDA.

Les capacitats dels equips Syntegon Doboy van des de les 100 a les 1.200 polsades/minut de velocitat de segellat, i l’ample de la zona de segellat pot variar segons les necessitats del client i producte.

La versió d’alt rendiment per bosses de polipropilé pot arribar a velocitats de fins a 45 metres/minut.


Equipo para cerrado y sellado de bolsas Syntegon Doboy B550


Equipo para cerrado y sellado de bolsas Syntegon Doboy MVI 0111


Demostración de funcionamiento del equipo de cerrado y sellado de bolsas Syntegon Doboy

Equips de manipulació i robotització

Solucions robòtiques Delta modulars, flexibles i ampliables per automatització i manipulació de tot tipus de productes farmacèutics: sobres, flow-packs o bosses per alimentació a línies d’encaixat, estotjat, etc.

Syntegon ofereix infinitat d’opcions de pinces segons les necessitats de producció i requeriments de manipulació del producte.

Capacitats per manipular fins a 2.200 productes/minut amb solucions de 3 robots delta per cèl·lula i múltiples cèl·lules.


Equipo de manipulación y top loading de Syntegon por robot Delta


Línea Syntegon para envasado flow pack y alimentación por robot Delta hacia un sistema de encajado


Línea Syntegon para envasado vertical y alimentación por robot Delta hacia encajadora


Software de gestión del sistema de manipulación Gemini de Syntegon


Línea Syntegon para envasado vertical de alto rendimiento y alimentación por robot Delta hacia encajadora

Estotjat

Equips per rendiments mitjans i alts d’estotjat de sobres, ampolles sobre safata i prospecte, flascons, ampolles, flowpacks, sobres, tubs, vials, xeringues, blísters, sticks, etc.
Aquests equips poden formar línies completes en combinació amb sistemes de control de pes, equips d’envasat vertical, horitzontal i flowpack.
Diferents dissenys d’estoig: safata, safata + tapa, display, etc. i opcions de pinça per manipulació del producte.
Capacitats: fins a 420 estoigs/minut per estoigs amb dimensions mínimes i màximes (llarg x ample x alçada): 20-600 mm x 15-400 mm x 25-400 mm.


Estuchadora horizontal modular intermitente Syntegon CUT 1405


Estuchado continuo de productos oftálmicos con rendimientos medios Syntegon

Enfaixat i encelofanat

Equips Pester PAC Automation de disseny obert per enfaixat i encelofanat de productes cosmètics individuals o agrupats com ampolles, vials, blísters, flascons, tubs, estoigs, etc.
Els equips Pester PAC Automation destaquen pel seu disseny ergonòmic – segons requeriments GMP -, alta qualitat i una operativitat molt senzilla i intuïtiva.
Els models Pewo-Pack són ideals per enfaixat i encelofanat de productes amb polietilè. La capacitat màxima per estoigs és de 60 cicles/minut, amb unes dimensions màximes de 400 mm x 400 mm x 250 mm. Per flascons, la capacitat pot arribar a 50 cicles/minut i dimensions de 300 mm x 300 mm x 250 mm.
Per altra banda, la línia d’equips Pewo-fold estan indicats per funcions d’encelofanat en OPP, PVC, cel·lofana i polietilè, arribant a 60 cicles/minut per formats màxims de 400 mm x 350 mm x 140 mm.

Encaixat vertical i horizontal

Pester PAC Automation ofereix dos solucions per encaixat d’estoigs, ampolles, flascons, aerosols, i tubs, amb diferents opcions d’alimentació i agrupació segons el producte per dissenys de caixa americana, safates i wrap-around.
Tots els seus dissenys compleixen amb els estàndards GMP i destaquen per la seva ergonomia, disseny compacte, accessibilitat i fàcil operativitat.
Per encaixat horitzontal, Pester compta amb les encaixadores PEWO-form UVP, que poden arribar a una velocitat màxima de 40 caixes/minut (500 estoigs), per unes dimensions de caixa mínimes de 150 mm x 120 mm x 105 mm, i màximes de 600 mm x 400 mm x 400 mm.
Els models d’encaixat vertical són els PEWO-form TLC, més indicats per productes que requereixen d’un robot top loading pel seu encaixat – com ampolles, flascons, tubs, estoigs “Shelf Ready”, inhaladors, vials, etc. -. La capacitat màxima dels equips TLC és de 60 caixes/minut per unes dimensions de caixa mínimes de 200 mm x 120 mm x 100 mm, i màximes de 600 mm x 400 mm x 400 mm.

Paletitzat

Equips de paletitzat per robot antropomòrfic programable per diferents formats de caixa i mosaic, que també permeten el paletitzat de producte retractilat, ampolles, safates, etc.

Les solucions Pester PEWO-Pal contemplen paletitzadors de 1 a 5 estacions per totes les mides de pallet existents i alçada màxima de pallet de 2.000 mm. La capacitat màxima dels models PEWO-Pal és de 12 cicles/minut, garantint un tracte gentil del producte.

Final de línia

Pester ofereix solucions completes d’enfaixat, encelofanat, encaixat – vertical i horitzontal – i paletitzat per crear finals de línia de productes farmacèutics i cosmètics. La fàcil integració dels equips ha ajudat a desenvolupar cartopaletitzadors modulars i compactes de gran rendiment.

Agregació i traçabilitat

Equips modulars Syntegon CPS per funció d’etiquetat Tamper Evident, serialització (impressió de números de sèrie únics), verificació i agregació semi-automàtica d’estoigs i productes farmacèutics i software Track & Trace. Aquests equips individuals es poden integrar a línies de producció noves i existents.
Els equips Syntegon CPS tenen una capacitat màxima de fins a 400 estoigs/hora per estoigs amb mides de 20 mm x 10 mm x 50 mm fins a 125 mm x 125 mm x 260 mm.
Per altra banda, Pester PAC Automation també té solucions d’agregació per màquines enfaixadores i encelofanadores, encaixadores i paletitzadors.

pester


Equipo Syntegon Track & Trace para impresión y verificación de códigos para serialziación y trazabilidad


Equipo Syntegon Track & Trace CPS para serialización off line


Soluciones Syntegon Track & Trace para serialización y trazabilidad

Etiquetat

Sleeve i Tamper Evident
Els equips Berning tenen un ampli rang de diàmetre de producte per sleeve – de 10 a 210 mm – i capacitats entre 80 i 600 cicles/minut. Berning també ofereix equips amb diverses capacitats per embanderolat horitzontal lineal per vials, flascons, xeringues, etc., amb disseny en U i per agrupacions de producte.

berning

Alimentació de productes plans

Equips individuals o integrats a línies d’envasat per alineat, separació i alimentació de productes plans com: sobres, prospectes, gadgets promocionals, etc.
Els sistemes disponibles són:

  • Alimentació i posicionat del sobre per fricció – fins a 200 metres/minut per dimensions de sobre (ample x llarg x alçada): 40-320 mm x 50-300 mm x 10 mm.
  • Alimentació per ventosa de succió – mateixes mides de sobre que l’anterior i una capacitat de fins a 80 metres/minut.
  • Alimentació per sistema rotatiu – capacitat fins a 200 unitats/minut.

Tots els alimentadors poden connectar-se a una torre d’emmagatzematge.
Sistema Spacefeeder – per alineació, separació i alimentació de sobres o bosses planes amb mides de 40-300 mm d’ample i 50-400 mm de llarg i capacitat per 300 unitats/minut.

ALIMENTACIÓ

Procés
Envasat

FARMACÈUTICA

Procés
Envasat

COSMÈTICA

Procés
Envasat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!