Línies completes de procés de masses per pa i brioixeria

Barrejat i amassat
Equips per barrejat en espiral de masses WP Kemper per tot tipus de masses – farina, blat, sègol i barreges –, fix o mòbils amb capacitats de càrrega entre 15 i 400 kg i rendiments entre 25 i 7.200 kg de massa/hora.

Divisió
Equips individuals de WP Kemper per divisió de massa de pa amb capacitats i rendiments segons el tipus, disseny i mida: des de peces de 25 a 3.000 grs i rendiments de fins a 1.800 peces/hora.
Equips WP Haton per divisió de masses i sistema d’adició d’oli per peces de 100 a 2.600 grs, diferents opcions de volum de tremuja i rendiments de fins a 12.000 peces/hora. Equips especials per particions de massa per mides de 12,5 a 50 mm. Tots els equips de WP Haton fan un pesatge precís del producte per garantir una uniformitat de la producció.

Bolejat
Equips cònics per bolejat de masses per peces de 30 a 2.200 grs i rendiments de fins a 10.000 peces/hora.

Format
Equips per format de masses per peces petites, xapata, pa de motlle, peces rodones, triangulars, baguette, peces grans i massa per brioixeria. Múltiples opcions per dimensions, capacitats i rendiments segons el tipus, disseny i mida: des de peces de 25 a 1.500 grs i rendiments de fins a 36.000 peces/hora.
Equips individuals de WP Haton per format de peces llargues de 110 a 2.000 grs i rendiments de fins a 4.200 peces/hora.

Fornejat
Túnels de diferents mides i capacitats per forns automàtics i continus per pa.

Línies completes per producció de pa

  • Línia Baguetta de WP Haton per producció de pa tipus baguette, xapata i brioix de 100 a 550 grs per peça i rendiments de fins a 3.000 peces/hora. Aquest sistema automatitzat inclou: amassat, emmotllament, fermentat, tall i dipositat. WP Haton disposa d’un model superior, el Baguetta+, per masses de 50 a 900 grs i un rendiment de 6.000 peces/hora.
  • Línia Classica per producció de pa de motlle de 100 a 1.800 grs/peça i rendiments entre 1.000 i 10.000 peces/hora.
  • Línia Crustica per producció de pa artesanal de 100 a 1.200 grs/peça i rendiments de fins a 2.500 peces/hora, depenent del tipus de massa.
  • Línia Instant per producció de pa amb massa de farina, aigua, sal i ingredients envasats – millorants, enzims i llevat – de 50 a 1.800 grs/peça i rendiments màxims entre 1.500 i 3.000 peces/hora.
  • Línia Ryena per producció de pa con massa de sègol, blat, quinoa, civada, ordi o sense gluten de 500 a 2.400 grs/peça i rendiments de fins a 3.000 peces/hora.

Línies completes per producció de donuts
Línies completes per producció de massa, divisió i format de donuts de diferents dissenys i mides –  berlina, rodó, circular amb o sense forat, etc. – des de peces de 17 a 100 grs i rendiment màxim de 40.000 peces/hora.
Es complementa amb una fregidora amb capacitat per fregir fins a 30.000 donuts/hora.


Soluciones para mezclado y amasado de masas para panadería de Werner & Pfeilderer


Líneas completas fabricación de pan: WP Bakery Technologies


>Línea completa para fabricación de pan tipo baguette Werner & Pfeilderer Bageutte


>Línea completa para fabricación de pan artesano Werner & Pfeilderer Crustica


Línea completa para fabricación de pan tradicional Werner & Pfeilderer Classica

Línies completes per producció i fornejat de snacks

Reading Bakery Systems ofereix tota la gama d’equips individuals i línies completes per producció de snacks de patata, blat, o farina, amb un sistema de fornejat sense oli.
Productes que pot processar: bretzels, snacks de pa, multi-crisp, crackers, galetes dures i toves i de tall per filferro. Depenent del tipus de producte, els rendiments van des dels 250 als 5.500 kg/hora, realitzant tot el procés de barrejat – continu o per lots -, manipulació, dosificació, extrusionat o laminat, tall – rotatiu, per fio o guillotina -, cocció, fornejat i assecat.
Compten amb un laboratori a les seves instal·lacions per desenvolupament de nous productes.

Línies de batut

FPE ha desenvolupat un equip especialitzat per fabricació de masses esponjoses amb o sense farcit. Aquestes línies de batut tenen una aplicació pel barrejat de la massa amb l’equip Geomixer, els barrejadors per la generació de la crema de farcit i finalment la línia completa Junior per dipositat, plegat, farcit i guillotinat de les masses esponjoses.

Barrejat i amassat per galetes i fabricació de cremes de farcit

FPE té els equips Geomixer amb la opció d’utilitzar-se pel procés de massa de galetes i també per fabricació de cremes de farcit per galetes, tartaletes, masses esponjoses i productes de brioixeria.

La gama Geomixer pot assolir capacitats des dels 120 als 800 litres i compta amb una àmplia gama de pales de barreja per diferents tipus de massa i crema.

Barrejat de masses en continu

Sobatech és líder mundial en el disseny, la fabricació i la posada en marxa de sistemes de mescla contínua per a la indústria alimentària. Sobatech ajuda als productors d’aliments a simplificar el procés de mescla, reduir la mà d’obra i millorar la consistència de la qualitat.

Les solucions contínues de Sobatech inclouen:

– Dosificació contínua d’ingredients sòlids i líquids

– Mesclat i pastat en continu

– Fermentació contínua a granel

Línies per fabricació de galetes sandwich i tartaletes

FPE dissenya i fabrica encremadores tradicionals amb sistema de dipòsit de crema per tipus tall amb filferro per la producció de tartaletes. Els equips Futura poden processar qualsevol disseny i mida de galeta, així com el procés de dipositat de cremes, xocolata i gelatines monocolor o bicolor.
Es pot crear una línia continua de fabricació de galetes sandwich i/o tartaletes amb el sistema de producció de crema continu de FPE.
Per altra banda, els equips Universal són idonis per fabricació de galetes sandwich rodones, quadrades, rectangulars, etc., amb dimensions de 40 a 70 mm, possibilitat de 2 a 4 cremes diferents per galeta i un rendiment de fins a 4.800 galetes farcides/minut.
Les línies Universal fan l’alimentació, agrupació, apilat, dipositat i encremat de les galetes.

Dipositat, extrusionat i emmotllament per confiteria i galetes

OKA dissenya i fabrica equips complets per dipositat, extrusionat, emmotllament rotatiu, tall per fil i equips de decoració per tot tipus de galetes, massapans, xocolata i també per fabricació d’aliments per mascotes.
Els equips d’OKA, a banda de destacar per una gran fiabilitat, estan desenvolupats seguint un disseny modular, així des d’un equip base es poden afegir els diferents mòduls que permeten adaptar els seus equips per produir una gran varietat de tipus de producte.

Elevació, manipulació i mesclat

Servolift ofereix columnes d’elevació fixes o mòbils, automatitzades i manuals – amb possibilitat d’incloure cèl·lules de càrrega pel control de pes i sistema de tamís – per elevació, voltejat, mesclat i manipulació de bidons i contenidors.
Les capacitats de les columnes van des dels 30 als 3.000 kg de càrrega, amb diverses opcions de manipulació del contenidor, neteja CIP i segons la normativa 21 CFR part 11.


Equipo Servolift para elevación y volteado de bidones


Equipo de elevación de contenedores Servolift


Columna para elevación y manipulación de contenedores


Equipo para mezclado de contenedores Servolift


Equipo para descarga de sólidos Servolift


Soluciones completas para manipulación, elevación, mezclado, descarga y volteado de bidones y contenedores Servolift


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Columna para descarga de contenedores Servolift

Línies completes per producció de barretes

Syntegon compta amb la línia Contiline pel procés de producció de barretes – nougat, caramel, xocolata, fruits secs, cereals, muesli, etc., amb o sense recobriment de xocolata – formada per un sistema de cocció continu o per lots, equip de barrejat, formació, túnel de refredament, tall longitudinal i transversal, equip de recobriment amb sistema de refredat i sistemes per decoració de les barretes.
Aquesta línia es complementa amb els equips per envasat flowpack, estotjat i encaixat de Syntegon.


Línea para producción de barritas de arroz inflado Syntegon Contiline


Línea para producción de barritas recubiertas de chocolate Syntegon Contiline


Línea completa para fabricación de barritas Syntegon Contiline y solución de envasado flow pack y envasado secundario de Syntegon

Equips de procés per producció de caramel dur

Solucions completes de Syntegon per caramel dur, amb o sense farcit – de gelatina, líquid o xiclet -, dipositat, monocolor o amb franges, pastilles, sucre premsat, caramels sense sucre, encunyats, piruletes dipositades, etc.

Dissolució i cocció
Syntegon Gravomat BDS per cocció per lots amb rendiments de fins a 8.000 kg/hora.
Syntegon BDK per cocció continua per creació de glucosa sense adició d’aigua i rendiment de fins a 2.000 kg/hora.
Syntegon Rapidsolver, BLK per dissolució per pressió i intercanvi de calor amb diferents capacitats segons les necessitats del client; i Syntegon BLS per lots de gelatina, pectina, greixos i isomalt.
Syntegon BKF específic per cocció de caramel fondant i rendiments de fins a 2.000 kg/hora.
Equips per cocció per lots BKS amb rendiments entre 120 i 1.250 kg/hora.
Equip de laboratori BKL per desenvolupament de producte i fabricació de lots de 3 a 5 kg.

Estirat, airejat i amassat
Equips Syntegon BZS i BZK per estirat i airejat de masses de caramels durs, masticables i tous continu o per lots, amb rendiments de 80 a 500 kg/hora.
Equip Syntegon BTS per temperat i amassat de masses de caramel amb rendiments de fins a 600 kg/hora.
Equips Syntegon BBK i BBS per airejat continu i per lots de masses de caramel.
Equip per cristal·lització en línia de sucre BZK amb rendiments de fins a 1.000 kg/hora.

Barrejat i dosificat
Solucions per barrejat i dosificat gravimètric Syntegon BMG i volumètric BMV en disseny modular per adaptar-se a les necessitats productives del client.

Línies de refredament
Syntegon BTK per temperat i refredament uniforme de la massa de caramel amb rendiments entre 500 i 4.000 kg/hora i tambor de refredament Syntegon WOC per rendiments de 600 a 1.000 kg/hora.
Túnels de refredament Syntegon WTC, WSC i BCK per tot tipus de caramels per funcions de temperat fins a que el producte té la temperatura idònia per passar a altres processos o per alimentació cap a línies d’envasat.

Extrusionat
Syntegon BEK per extrusionat de caramel dur, amb possibilitat per crear caramels de fins a 8 franges.

Encuny
Syntegon BSK per formació de caramels tous, masticables o durs, amb o sense farcit. Poden incloure una bomba BFK per aplicació de farcits líquids, semi-líquids i viscosos i els equips BAK, BPK i BPE per encunyar el caramel al diàmetre desitjat amb uns rendiments màxims de 1.500 kg/hora.

Formació de boles
Syntegon RotoTwin WAD i Syntegon WAK per formació de boles de xiclet o caramel masticable amb formes rodones, o dissenys més complexos, amb o sense farcit.

Dipositat
Syntegon HC de disseny modular per dipositat de tot tipus de caramel dur amb rendiments de 250 a 2.000 kg/hora.

Equips de procés per producció de caramel tou i masticable

Equips Syntegon per caramels masticables formats, dipositats, toffee, amb o sense farcit, extrusionats, de diferents colors, etc.

Dissolució i cocció
Syntegon Gravomat BDS per cocció per lots amb rendiments de fins a 8.000 kg/hora.
Syntegon BDK per cocció continua per creació de glucosa sense adició d’aigua i rendiment de fins a 2.000 kg/hora.
Syntegon Rapidsolver, BLK per dissolució per pressió i intercanvi de calor amb diferents capacitats segons les necessitats del client; i Syntegon BLS per lots de gelatina, pectina, greixos i isomalt.
Syntegon BKF específic per cocció de caramel fondant i rendiments de fins a 2.000 kg/hora.
Equips per cocció per lots BKS amb rendiments entre 120 i 1.250 kg/hora.
Equip de laboratori BKL per desenvolupament de producte i fabricació de lots de 3 a 5 kg.

Estirat, airejat i amassat
Equips Syntegon BZS i BZK per estirat i airejat de masses de caramels durs, masticables i tous continu o per lots, amb rendiments de 80 a 500 kg/hora.
Equip Syntegon BTS per temperat i amassat de masses de caramel amb rendiments de fins a 600 kg/hora.
Equips Syntegon BBK i BBS per airejat continu i per lots de masses de caramel.
Equip per cristal·lització en línia de sucre BZK amb rendiments de fins a 1.000 kg/hora.

Barrejat i dosificat
Solucions per barrejat i dosificat gravimètric Syntegon BMG i volumètric BMV en disseny modular per adaptar-se a les necessitats productives del client.

Extrusionat
Syntegon BEK per extrusionat de caramel dur, amb possibilitat per crear caramels de fins a 8 franges..

Encuny
Syntegon BSK per formació de caramels tous, masticables o durs, amb o sense farcit. Poden incloure una bomba BFK per aplicació de farcits líquids, semi-líquids i viscosos i els equips BAK, BPK i BPE per encunyar el caramel al diàmetre desitjat amb uns rendiments màxims de 1.500 kg/hora.

Formació de boles
Syntegon RotoTwin WAD i Bosch WAK per formació de boles de xiclet o caramel masticable amb formes rodones, o dissenys més complexos, amb o sense farcit.

Línies de refredament
Syntegon BTK per temperat i refredament uniforme de la massa de caramel amb rendiments entre 500 i 4.000 kg/hora i tambor de refredament Syntegon WOC per rendiments de 600 a 1.000 kg/hora.
Túnels de refredament Syntegon WTC, WSC i BCK per tot tipus de caramels per funcions de temperat fins a que el producte té la temperatura idònia per passar a altres processos o per alimentació cap a línies d’envasat.

Equips de procés per producció de goma i jelly

Syntegon disposa dels equips individuals per crear línies completes de procés per masses dipositades amb base de gelatina, midó, pectina, goma aràbiga, agar agar i combinacions. És possible afegir concentrats de fruites, vitamines i principis actius per crear productes especials i caramels farmacèutics.
Tipus de productes: gelatines recobertes d’oli o sucre, productes multicapa, “cantó a cantó”, multicapa, gomes farcides, gomes de midó, jelly de fruita recobert i regalèssia.

Dissolució i cocció
Syntegon Gravomat BDS per cocció per lots amb rendiments de fins a 8.000 kg/hora.
Syntegon BDK per cocció continua per creació de glucosa sense adició d’aigua i rendiment de fins a 2.000 kg/hora.
Syntegon Rapidsolver, BLK per dissolució per pressió i intercanvi de calor amb diferents capacitats segons les necessitats del client; i Syntegon BLS per lots de gelatina, pectina, greixos i isomalt.
Syntegon BKF específic per cocció de caramel fondant i rendiments de fins a 2.000 kg/hora.
Equips per cocció per lots BKS amb rendiments entre 120 i 1.250 kg/hora.
Equip de laboratori BKL per desenvolupament de producte i fabricació de lots de 3 a 5 kg.

Dipositat
Línies mogul de Syntegon Makat per dipositat de jelly i goma en motllos, assecat de massa de midó i extracció de midó amb múltiples capacitats i rendiments de fins a 16.000 kg/hora. Es complementen amb els tambors de recobriment d’oli o sucre Syntegon.

Línies de refredament
Syntegon BTK per temperat i refredament uniforme de la massa de caramel amb rendiments entre 500 i 4.000 kg/hora i tambor de refredament Syntegon WOC per rendiments de 600 a 1.000 kg/hora.
Túnels de refredament Syntegon WTC, WSC i BCK per tot tipus de caramels per funcions de temperat fins a que el producte té la temperatura idònia per passar a altres processos o per alimentació cap a línies d’envasat.

Equips de procés per producció de xiclet

Equips específics de Syntegon Togum per barrejat i extrusionat de masses de xiclet, línies de Rolling & Scoring i solucions per formació de xiclets amb o sense farcit – tall, estirat, pastilles, co-extrusionat, etc.

Rolling & Scoring
Línia Syntegon per fabricació de xiclets – boles, grajea, làmines, etc. -, formada per pre-extrusor, túnel de refredament, extrusor-formador, unitat de Rolling & scoring, acumulador i tambor de ruptura, amb rendiments de fins a 7.500 kg/hora.

Linden

Encuny
Syntegon BSK per formació de caramels tous, masticables o durs, amb o sense farcit. Poden incloure una bomba BFK per aplicació de farcits líquids, semi-líquids i viscosos i els equips BAK, BPK i BPE per encunyar el caramel al diàmetre desitjat amb uns rendiments màxims de 1.500 kg/hora.

Formació de boles
Syntegon RotoTwin WAD i Syntegon WAK per formació de boles de xiclet o caramel masticable amb formes rodones, o dissenys més complexos, amb o sense farcit.

Línias de refredament
Syntegon BTK per temperat i refredament uniforme de la massa de caramel amb rendiments entre 500 i 4.000 kg/hora i tambor de refredament Syntegon WOC per rendiments de 600 a 1.000 kg/hora.
Túnels de refredament Syntegon WTC, WSC i BCK per tot tipus de caramels per funcions de temperat fins a que el producte té la temperatura idònia per passar a altres processos o per alimentació cap a línies d’envasat.

Elaboració d’olis, margarines i salses

La divisió de SPX Gerstenberg Schröder desenvolupa equips a mida per procés de fabricació de productes com margarines, olis, salses i emulsions, que són necessaris per la fabricació de gelats, iogurts i derivats lactis.
Els equips Consistator, Perfecktor i Combinator duen a terme l’emulsió, pasteurització i cristal·lització de greixos, amb rendiments des dels 50 als 15.000 kg/hora.

Manipulació d’ingredients sòlids i líquids

Radar Process ofereix solucions completes per manipulació, automatització i dosificació de productes en pols, granulats i líquids. Les seves solucions inclouen el disseny, l’enginyeria i la fabricació d’equips i línies per: recepció, emmagatzematge en sitges i tremuges, transport pneumàtic – tant en fase densa com diluïda depenent el producte -, dosificació, micro-dosificació, mòlta, mesclat i automatització completa de plantes i processos.
Les solucions d’automatització permeten una gestió de l’equip des d’una pantalla tàctil o des d’un PC amb entorn SCADA i connectat al ERP del client. Així, a més del control operatiu, es poden obtenir les dades necessàries per la traçabilitat del producte.
Tots els equips de Radar Process es fabriquen d’acord amb les necessitats del client i en compliment de les normatives de seguretat ATEX i de disseny higiènic EHEDG.

ALIMENTACIÓ

Procés
Envasat

FARMACÈUTICA

Procés
Envasat

COSMÈTICA

Procés
Envasat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!