Emplenadores de càpsules

Emplenadores de càpsules Bosch per productes en pols, pellets, micro comprimits, líquids o combinacions dels mateixos.
Les solucions d’emplenat de càpsules Bosch contemplen diferents opcions per dosificació de producte, incloent micro-dosificació, i també compten amb una solució d’envasat high containment per producció de càpsules amb productes d’alta activitat.
Aquests equips, en combinació amb les controladores de pes –per control estadístic o del 100% de la producció -, poden regular automàticament la dosificació de producte per evitar desviacions.
La gama d’emplenadores de càpsules Bosch GKF – totes en disseny modular segons criteris cGMP i normativa 21 CFR part 11 – va des de versions per produccions petites o de laboratori del model GKF 702 amb capacitat de 3.000 – 42.000 càpsules/hora, fins el model GKF 3000 amb una capacitat màxima de 175.000 càpsules/hora.
Les emplenadores poden integrar controladores de pes i també estan disponibles com equips individuals:

  • IPK – In-process control per control de pes net estadístic.
  • KKE – Controladora del 100% de la producció, capacitat fins a 230.000 càpsules/hora.
  • KKX – Controladora del 100% de la producció pel control de pes, defectes externs de la càpsula o presència d’impureses a l’interior de la càpsula a través d’un sistema de rajos X. Capacitat fins a 220.00 càpsules/hora.

Dins de la gama d’emplenadores de càpsules Bosch, tenim una sèrie de models Capsylon per productes nutracèutics en pols, pellets i granulats. Les capacitats dels equips Capsylon van des de les 42.000 a les 175.000 càpsules/hora.


Controladora de peso y errores cosméticos en cápsulas por tecnología de rayos X Bosch KKX

[/vc_row_inner]
Control de pes per lots de càpsulas i comprimits

CI Precision dissenya i fabrica equips individuals fix i mòbils pel control de lots i recuperació de producte per comprimits i càpsules.
SEls seus equips fan un control del 100% del lot, control estadístic, lots d’assaig o laboratori “off-line” amb una capacitat de revisió d’entre 4.500 i 22.000 comprimits o càpsules/hora.
L’operativitat dels seus equips es fa a través de pantalla tàctil i pot revisar, sense necessitat de canvi de format i una fiabilitat de ± 2 mg, comprimits de fins a 24 mm x 20 mm i càpsules tipus 0, 1, 2, 3, 4, 5 i 00.


Equipos CI Precision de control de peso para comprimidos y cápsulas

Emplenat i segellat d’estèrils

Àmplia cartera d’equips específics per emplenat i segellat de líquids estèrils a ampolles, vials, carpulen i xeringues, i també per envasat de pols antibiòtic a vials.
Els equips d’envasat d’estèrils tenen opcions de neteja CIP o SIP, estacions de control de pes In-Process Control, dosificació per bombes peristàltiques, volumètriques o per temps-pressió i estan dissenyats d’acord amb estàndards GMP i FDA.
Tots aquests equips es poden combinar amb les solucions per rentat d’envasos, túnels de despirogenització, rebordeadores de vials, codificació d’anells, equips d’inspecció i detecció de fisures i solucions d’aïllament (RABS, cRABS, isolator) per crear línies completes d’envasat primari. La línia es complementaria amb equips d’estotjat, enfaixat i encelofanat, encaixat i paletitzat de Pester PAC Automation.

Equips d’emplenat i segellat de xeringues
Models FLS per emplenat i segellat de xeringues pre-emplenades en vidre o plàstic amb capacitat de fins a 18.000 unitats/hora, volum d’emplenat de 0,5 a 20 ml i diàmetre màxim de 30 mm.
Models FXS per emplenat i segellat de xeringues des de niu amb capacitats des de 5.400 a 57.600 unitats/hora, volum d’emplenat de 0,5 a 20 ml (opcionalment fins a 50 ml) i fins a 160 xeringues per niu.
Model FXS Combi per emplenar xeringues en niu – fins a 11.300 unitats/hora, volum de 0,5 a 20 ml -, vials – fins a 8.800 unitats/hora, volum de 2 a 30 ml – i carpulen – fins a 7.000 unitats/hora, volum disponible de 1,5 i 3 ml.
Comptem amb els equips complementaris ABO i ATO per obrir automàticament bosses i safates – capacitat fins a 6 bosses/minut -, sistema d’extracció de xeringues del niu USD – amb una capacitat de fins a 18.000 unitats/hora -, i l’equip d’inserció de plançons RIL.

Equips d’emplenat i segellat d’ampolles i vials
Equips dissenyats amb tecnologia lineal o rotativa segons necessitats productives i possibilitat d’operar amb ampolles obertes o tancades.
Models AFG per envasat de pols antibiòtic a ampolles i vials de vidre o plàstic amb capacitats des de 7.600 a 19.200 unitats/hora i volums entre 2 i 250 ml.
Models ARF per emplenat i segellat d’ampolles i vials en combinació amb capacitats de fins a 7.200 unitats/hora i volums fins a 30 ml per ampolles i 50 ml per vials.
Models ALF per produccions grans amb capacitat de fins a 30.000 unitats/hora i volum d’ampolla de 1 a 30 ml.

Equips d’emplenat i segellat de carpulen
Models MRD i MLF per emplenat i segellat de carpulen amb un rendiment màxim de 36.000 unitats/hora, diàmetres de carpulen de 8,65 a 24 mm i alçada de màxima de 70 mm.
El sistema de transport garanteix la seguretat de l’envàs i la precisió del posicionament, emplenat (sensor d’emplenat exacte per sistema làser) i segellat.

Equips d’emplenat i segellat de vials
Model MHI per emplenat i encapsulat de vials per assaigs clínics amb rendiments de fins a 3.600 unitats/hora, volums de 2 a 100 ml i diàmetre del vial de 16 a 52 mm.
Models MLF per produccions mitjanes i grans amb rendiments de 7.200 a 24.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetres entre 14 i 86 mm. Integra una estació d’encapsulat. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Models FLC per rendiments de fins a 36.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetre màxim de 86 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Models MRF per emplenat i segellat de vials, flascons amb tap de rosca i flascons amb tap i inserció de spout. Rendiments de fins a 3.600 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml i diàmetres de 16 a 86 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.
Equips VRT i VRK per encapsulat de vials amb rendiments fins a 36.000 unitats/hora, volums de 2 a 500 ml, diàmetre màxim del vial 86 mm i del cap de 13 a 32 mm. Alçada màxima del vial: 180 mm.

Solucions d’aïllament RABS i cRABS
Tots els equips d’envasat estèril de Bosch poden fabricar-se amb sistemes d’aïllament RABS, cRABS (sistema RABS a càmera segellada amb recirculació d’aire) i isolator per producció de productes d’alta activitat en condicions asèptiques.

Dosificació “single-use” d’estèrils
Sistema de dosificació Bosch PreVAS d’un sol ús (dissenyat en col·laboració amb Sartorius) validat, ensamblat i esterilitzat per dosificació de productes líquids a línies d’injectables. El sistema pot combinar-se amb bombes peristàltiques, volumètriques i de temps-pressió.

Rentadores per envasos farmacèutics i túnels d’esterilització

Equips Bosch per rentar envasos farmacèutics – ampolles, vials, xeringues, carpulen i flascons – per emplenat de productes estèrils. Aquests equips combinats amb túnels d’esterilització d’envasos i les línies d’emplenat d’estèrils Bosch poden oferir solucions completes d’envasat primari. Després del bany ultrasònic, l’envàs passa per una estació de neteja amb aigua pura (WFI) i aire processat.
La capacitat de les rentadores RRU i RRN varia en funció de l’envàs:
Ampolles de 5 a 30 ml fins a 36.000 unitats/hora
Vials de 15 a 1.000 ml fins a 36.000 unitats/hora
Xeringues de 20 ml (màxim) fins a 24.000 unitats/hora
Carpulen de 10 ml (màxim) fins a 42.000 unitats/hora
Després de la fase de rentat, els envasos són transferits a un túnel d’esterilització i despirogenat amb calor sec Bosch HQL. Els túnels tenen una zona de càrrega d’envasos, mòdul de calor, divisor, esterilització i finalment un mòdul de refredament dels envasos. Bosch compta amb mòduls de diverses dimensions en funció de la capacitat desitjada.

Equips d'inspecció

Equips Bosch per detecció de partícules estranyes i defectes cosmètics a ampolles i vials i inspecció de fissures per alta tensió per ampolles, vials, carpulen i xeringues.
AIM per inspecció de partícules i defectes amb tecnologia de càmera de visió i capacitat per revisar fins a 600 unitats/minut amb un diàmetre màxim de 65 mm.
KHS per inspecció de la integritat del contenidor (fissures) a través de tecnologia de làser espectroscòpic per productes liofilitzats, envasats al buit i purgats amb gas. Pot revisar fins a 600 unitats/minut amb un diàmetre màxim d’envàs de 85 mm.
KLD per inspecció de fissures en ampolles, vials, xeringues i carpulen, a través de tecnologia d’alta tensió, amb capacitat per revisar fins a 600 unitats/minut i un diàmetre màxim de 52 mm.
Bosch també té les solucions semi-automàtiques VIS i Etac Easy View per produccions petites.

Ensamblatge d’auto-injectables

Bosch Moëller Devicon dissenya i fabrica equips manuals, semi-automàtics i automàtics per ensamblatge d’auto-injectables.
El disseny modular dels seus equips permet escalar el nombre d’estacions d’ensamblatge per augmentar la capacitat.
El model manual MMA té capacitat per ensamblar de 3 a 5 unitats/minut.
El model semi-automàtic MSA té capacitat per ensamblar de 5 a 15 unitats/minut.
Els models totalment automàtics MRA – rotatiu – ensamblen fins a 100 unitats/minut y el model lineal MLA fins a 200 unitats/minut.


Equipo automático de ensamblado de auto-inyectables Bosch Packaging MRA

Emplenat, taponat i segellat de flascons

Línies per emplenar i taponar Bosch en combinació per envasat de xarops orals i productes oftàlmics.
Aquests equips estan disponibles en versions lineals o rotatives amb possibilitat de neteja CIP o SIP.
Emplenadores lineals i rotatives Bosch Packaging amb rendiments fins a 400 ampolles/minut i dosificacions entre 50 i 1.000 ml.
Taponadores intermitents i rotatives Bosch Packaging amb rendiments des de 60 a 400 ampolles/minut.
Dissenys de tap: a pressió, roll-on, tap amb rosca i dosificadors.


Equipo para llenado de productos oftálmicos en frascos y botellas Bosch FRO

Envasat de sòlids i semi-sòlids en sobres

Solucions Verticals

Per productes farmacèutics en pols, pellets i granulats: vitamines, analgèsics, solubles, etc.
L’equip d’emplenat de sobres Bosch pot arribar a una capacitat de 125 sobres/minut per sobres amb disseny individual, doble i en cadena.
Dimensions màximes de sobre: 50-100 mm ample, 55-150 mm llarg.
Dimensions màximes de stick: 28-45 mm ample, 60-180 mm llarg.
Inclou sistema de control del 100% del pes i pot equipar-se amb sistema d’estotjat:
Dimensions màximes d’estoig per sobres: 102 mm ample x 240 mm llarg x 133 mm alt.
Dimensions màximes d’estoig per sticks: 85 mm ample x 150 mm llarg x 160 mm alt.

bosch

HDG


Equipos para envasado de productos sólidos en sobres y stick packs Bosch Sigpack RA/HCM

Solucions Horitzontals

Equips HDG per envasat primari i secundari en bosses i sobres pre-formats o des de bobina per ampolles de plàstic, lents de contacte, productes en pols, semi-sòlids, etc.
Dissenys de bossa disponible: coixí, arestes segellades, fons pla, segellat a 3 costats, segellat a 4 costats, estil Doy, cadena de bosses i amb contorns especials. Totes amb opcions de forat, obre fàcil, eurohole i spout.
Capacitats: des de 60 a 400 bosses/minut.
Dimensions màximes de bossa: 40-400 mm ample, 40-400 mm llarg.

Envasat vertical

Àmplia varietat de solucions segons la mida i disseny de bossa.
Capacitats dels equips d’envasat vertical Bosch: fins a 240 bosses/minut.
Dissenys de bossa: coixí, arestes segellades, fons pla, segellat a 3 costats, segellat a 4 costats, segellat a 3 costats amb zip i Doy Zip.
Dimensions màximes de bossa: 400 mm ample, 700 mm llarg.
Tots els equips poden incorporar: opció per forat, obre fàcil, sistema zip i segellat per ultrasons.


Línea de envasado vertical con sistema de estuchado top loading robótico Bosch Packaging


Envasadora vertical en bolsas con diseño tipo Doy Bosch Packaging SVE 2520 DZ

Envasat Flow-Pack

Equips de Bosch Tevofarm – per rendiment mig – i Bosch Sigpack – alt rendiment – per envasat secundari de productes farmacèutics – blísters, xeringues, vials, sobres, etc. Es pot crear una línia d’envasat completa gràcies als equips de manipulació i robotització i encaixat o estotjat Bosch.
Les capacitats dels equips Bosch Tevopharm poden arribar a envasar fins a 200 unitats/minut – velocitat de 80 metres/minut, i les de Bosch Sigpack poden arribar a 1.500 unitats/minut. Comptem amb versions especials washdown i amb segellat hermètic per productes com bosses IV, unidosis, blíster, xeringues, productes oftàlmics, productes amb safata protectora, zip re-tancable i obre fàcil.


Envasadora flow pack Bosch Pack 401


Línea de envasado flow pack Bosch Pack 401 con sistema de alimentación de producto Pack Feeder 4


Línea de envasado flow pack de alto rendimiento con sistema de estuchado Bosch Sigpack

Segellat i tancat de bosses

Equips de la divisió Bosch Doboy per tancat i segellat de bosses de paper, material termoplàstic, film mèdic estèril – Tyvek, Mylar, etc. –  i polipropilé. Poden segellar bosses amb productes farmacèutics sòlids i líquids, material mèdic, principis actius a granel, etc.

Els equips estàndard poden adaptar-se a les necessitats del client per segellar i tancar de forma vertical o horitzontal, incloure sistemes de conteig, cintes de transport, codificadors per tinta, etc.

Tots els equips estan dissenyats per garantir un segellat hermètic i el procés és validable i qualificable pel compliment de normatives FDA.

Les capacitats dels equips Bosch Doboy van des de les 100 a les 1.200 polsades/minut de velocitat de segellat, i l’ample de la zona de segellat pot variar segons les necessitats del client i producte.

La versió d’alt rendiment per bosses de polipropilé pot arribar a velocitats de fins a 45 metres/minut.


Equipo para cerrado y sellado de bolsas Bosch Doboy B550


Equipo para cerrado y sellado de bolsas Bosch Doboy MVI 0111


Demostración de funcionamiento del equipo de cerrado y sellado de bolsas Bosch Doboy

Equips de manipulació i robotització

Solucions robòtiques Delta modulars, flexibles i ampliables per automatització i manipulació de tot tipus de productes farmacèutics: sobres, flow-packs o bosses per alimentació a línies d’encaixat, estotjat, etc.

Bosch ofereix infinitat d’opcions de pinces segons les necessitats de producció i requeriments de manipulació del producte.

Capacitats per manipular fins a 2.200 productes/minut amb solucions de 3 robots delta per cèl·lula i múltiples cèl·lules.


Equipo de manipulación y top loading de Bosch Packaging por robot Delta


Línea Bosch Packaging para envasado flow pack y alimentación por robot Delta hacia un sistema de encajado


Línea Bosch Packaging para envasado vertical y alimentación por robot Delta hacia encajadora


Software de gestión del sistema de manipulación Gemini de Bosch Packaging


Línea Bosch Packaging para envasado vertical de alto rendimiento y alimentación por robot Delta hacia encajadora

Estotjat

Equips per rendiments mitjans i alts d’estotjat de sobres, ampolles sobre safata i prospecte, flascons, ampolles, flowpacks, sobres, tubs, vials, xeringues, blísters, sticks, etc.
Aquests equips poden formar línies completes en combinació amb sistemes de control de pes, equips d’envasat vertical, horitzontal i flowpack.
Diferents dissenys d’estoig: safata, safata + tapa, display, etc. i opcions de pinça per manipulació del producte.
Capacitats: fins a 420 estoigs/minut per estoigs amb dimensions mínimes i màximes (llarg x ample x alçada): 20-600 mm x 15-400 mm x 25-400 mm.


Estuchadora horizontal modular intermitente Bosch Packaging CUT 1405


Estuchado continuo de productos oftálmicos con rendimientos medios Bosch Packaging

Enfaixat i encelofanat

Equips Pester PAC Automation de disseny obert per enfaixat i encelofanat de productes cosmètics individuals o agrupats com ampolles, vials, blísters, flascons, tubs, estoigs, etc.
Els equips Pester PAC Automation destaquen pel seu disseny ergonòmic – segons requeriments GMP -, alta qualitat i una operativitat molt senzilla i intuïtiva.
Els models Pewo-Pack són ideals per enfaixat i encelofanat de productes amb polietilè. La capacitat màxima per estoigs és de 60 cicles/minut, amb unes dimensions màximes de 400 mm x 400 mm x 250 mm. Per flascons, la capacitat pot arribar a 50 cicles/minut i dimensions de 300 mm x 300 mm x 250 mm.
Per altra banda, la línia d’equips Pewo-fold estan indicats per funcions d’encelofanat en OPP, PVC, cel·lofana i polietilè, arribant a 60 cicles/minut per formats màxims de 400 mm x 350 mm x 140 mm.

Encaixat vertical i horizontal

Pester PAC Automation ofereix dos solucions per encaixat d’estoigs, ampolles, flascons, aerosols, i tubs, amb diferents opcions d’alimentació i agrupació segons el producte per dissenys de caixa americana, safates i wrap-around.
Tots els seus dissenys compleixen amb els estàndards GMP i destaquen per la seva ergonomia, disseny compacte, accessibilitat i fàcil operativitat.
Per encaixat horitzontal, Pester compta amb les encaixadores PEWO-form UVP, que poden arribar a una velocitat màxima de 40 caixes/minut (500 estoigs), per unes dimensions de caixa mínimes de 150 mm x 120 mm x 105 mm, i màximes de 600 mm x 400 mm x 400 mm.
Els models d’encaixat vertical són els PEWO-form TLC, més indicats per productes que requereixen d’un robot top loading pel seu encaixat – com ampolles, flascons, tubs, estoigs “Shelf Ready”, inhaladors, vials, etc. -. La capacitat màxima dels equips TLC és de 60 caixes/minut per unes dimensions de caixa mínimes de 200 mm x 120 mm x 100 mm, i màximes de 600 mm x 400 mm x 400 mm.

Paletitzat

Equips de paletitzat per robot antropomòrfic programable per diferents formats de caixa i mosaic, que també permeten el paletitzat de producte retractilat, ampolles, safates, etc.

Les solucions Pester PEWO-Pal contemplen paletitzadors de 1 a 5 estacions per totes les mides de pallet existents i alçada màxima de pallet de 2.000 mm. La capacitat màxima dels models PEWO-Pal és de 12 cicles/minut, garantint un tracte gentil del producte.

Final de línia

Pester ofereix solucions completes d’enfaixat, encelofanat, encaixat – vertical i horitzontal – i paletitzat per crear finals de línia de productes farmacèutics i cosmètics. La fàcil integració dels equips ha ajudat a desenvolupar cartopaletitzadors modulars i compactes de gran rendiment.

Agregació i traçabilitat

Equips modulars Bosch CPS per funció d’etiquetat Tamper Evident, serialització (impressió de números de sèrie únics), verificació i agregació semi-automàtica d’estoigs i productes farmacèutics i software Track & Trace. Aquests equips individuals es poden integrar a línies de producció noves i existents.
Els equips Bosch CPS tenen una capacitat màxima de fins a 400 estoigs/hora per estoigs amb mides de 20 mm x 10 mm x 50 mm fins a 125 mm x 125 mm x 260 mm.
Per altra banda, Pester PAC Automation també té solucions d’agregació per màquines enfaixadores i encelofanadores, encaixadores i paletitzadors.

pester

bosch

 


Equipo Bosch Track & Trace para impresión y verificación de códigos para serialziación y trazabilidad


Equipo Bosch Packaging Track & Trace CPS para serialización off line


Soluciones Bosch Track & Trace para serialización y trazabilidad

Etiquetat

Sleeve i Tamper Evident
Els equips Berning tenen un ampli rang de diàmetre de producte per sleeve – de 10 a 210 mm – i capacitats entre 80 i 600 cicles/minut. Berning també ofereix equips amb diverses capacitats per embanderolat horitzontal lineal per vials, flascons, xeringues, etc., amb disseny en U i per agrupacions de producte.

newmanberning

Etiquetat
Newman Labelling fabrica una àmplia gama d’equips per etiquetar (etiquetes auto-adhesives) segons disseny GMP per xeringues, carpulen, vials, ampolles, flascons (en vidre o plàstic) i contenidors de seguretat amb una capacitat màxima de fins a 600 unitats/minut. La mida de l’etiqueta va des dels 10 mm x 20 mm fins als 150 mm x 300 mm, per envasos de 8 a 150 mm de diàmetre.
També compten amb un equip específic per etiquetat Tamper Evident d’estoig amb una capacitat de fins a 400 estoigs/minut i mides des de 12 mm x 20 mm x 65 mm fins a 120 mm x 120 mm x 240 mm.

Alimentació de productes plans

Equips individuals o integrats a línies d’envasat per alineat, separació i alimentació de productes plans com: sobres, prospectes, gadgets promocionals, etc.
Els sistemes disponibles són:

  • Alimentació i posicionat del sobre per fricció – fins a 200 metres/minut per dimensions de sobre (ample x llarg x alçada): 40-320 mm x 50-300 mm x 10 mm.
  • Alimentació per ventosa de succió – mateixes mides de sobre que l’anterior i una capacitat de fins a 80 metres/minut.
  • Alimentació per sistema rotatiu – capacitat fins a 200 unitats/minut.

Tots els alimentadors poden connectar-se a una torre d’emmagatzematge.
Sistema Spacefeeder – per alineació, separació i alimentació de sobres o bosses planes amb mides de 40-300 mm d’ample i 50-400 mm de llarg i capacitat per 300 unitats/minut.

ALIMENTACIÓ

Procés
Envasat

FARMACÈUTICA

Procés
Envasat

COSMÈTICA

Procés
Envasat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!