Fabricació de cremes

Mescladores de pales Olsa per fabricació de tot tipus de cremes, gels i similars.
Comptem amb els models Olsamix, SpeedyCream, Speedymix, per rendiments de 5 a 30.000 litres amb sistema de neteja intern CIP/SIP segons normativa GAMP i d’acord amb la norma 21 CFR part 11.


Equipos Olsa para producción de semi sólidos

Reactors per líquids

Tancs de preparació Olsa per fabricació de productes líquids amb capacitats de 2 a 50.000 litres dissenyats i fabricats d’acord amb les normatives cGMP i FDA i certificat ASME/PED.
Àmplia gama d’agitadors, com magnètics per productes estèrils i homogeneïtzadors, i sistema integrat de CIP/SIP.


Reactores para líquidos Olsa

Assecadors estàtics

Filtres assecadors i assecadors de buit Olsa per fabricació de sòlids amb sistemes de neteja interna del tanc CIP/SIP i diverses opcions de sistema agitador.
Filtres fixos Filterplus i mòbils Oyster per separació de líquids i sòlids.
Assecadors per buit i baixa temperatura Drymix per productes amb inestabilitat termal, assecadors per buit i per circulació d’aire calent i assecadors rotatius Rotovac.


Secadores estáticos Olsa para fabricación de sólidos

Mescladors i assecadors dinàmics

Mescladors rotatius en V o bicònic
Equips per assolir un mesclat perfecte i homogeni que pot alimentar-se amb 1 o dos ports de càrrega i amb una vàlvula per descàrrega amb obertura variable. Capacitats des de 70 a 5.000 litres.

Assecadors rotatius
Poden entregar-se en versió cilíndrica amb el centre desplaçat o en disseny bicònic. La jaqueta és escalfada per aigua calenta pressuritzada, vapor o fluït diatèrmic. Les capacitats de producció són des de 75 a 12.000 litres.

Elevació, manipulació i mesclat

SServolift ofereix columnes d’elevació fixes o mòbils, automatitzades i manuals – amb possibilitat d’incloure cèl·lules de càrrega pel control de pes i sistema de tamís – per elevació, voltejat, mesclat i manipulació de bidons i contenidors.
Les capacitats de les columnes van des dels 30 als 3.000 kg de càrrega, amb diverses opcions de manipulació del contenidor, neteja CIP i segons la normativa 21 CFR part 11.


Equipo Servolift para elevación y volteado de bidones


Equipo de elevación de contenedores Servolift


Columna para elevación y manipulación de contenedores


Equipo para mezclado de contenedores Servolift


Equipo para descarga de sólidos Servolift


Soluciones completas para manipulación, elevación, mezclado, descarga y volteado de bidones y contenedores Servolift


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Equipo móvil para descarga de bidones Servolift SL 250


Columna para descarga de contenedores Servolift

Bidons i contenidors

Servolift dissenya i fabrica tot tipus de contenidors cosmètics – diferents volums, formes geomètriques, etc. – segons les necessitats del client i tenint en compte els requeriments d’higiene i neteja de la indústria.
Bidons estàndard amb capacitats de 0,5 a 200 l.

Neteja de contenidors

Estacions Servolift per netejar i assecar semi-automàtiques i cabines de neteja automàtica i validable GMP per contenidors. Els processos de neteja poden configurar-se individualment segons el disseny del contenidor, tant per garantir una neteja validable com per reduir el temps del procés i el consum de subministres.


Cabina automática para limpieza de contenedores Servolift


Ciclo completo de lavado de la cabina automática para limpieza de contenedores Servolift

Serveis de validació i qualificació

DOC ofereix serveis de consultoria i validacions d’equips, sistemes, processos i productes segons normatives GMP i FDA. DOC ofereix serveis de validacions para processos – elaboració de URS, FDS, QDR, optimització de processos, validacions de filtres ì àrees controlades, etc. -, envasat primari – qualificació de materials, integritat de l’envàs, avaluació toxicològica, límit d’endotoxines, etc. -, manteniment – SOP, calibratge, re validacions, etc. – i formació en GMP, Risk Analyisis, …

Manipulació d'ingredients sòlids i líquids

Radar Process ofereix solucions completes per manipulació, automatització i dosificació de productes en pols, granulats i líquids. Les seves solucions inclouen el disseny, l’enginyeria i la fabricació d’equips i línies per: recepció, emmagatzematge en sitges i tremuges, transport pneumàtic – tant en fase densa com diluïda depenent del producte -, dosificació, micro-dosificació, mòlta, mesclat i automatització completa de plantes i processos.
Les solucions d’automatització permeten una gestió de l’equip des d’una pantalla tàctil o des d’un PC amb entorn SCADA i connectat al ERP del client. Així, a més del control operatiu, es poden obtenir les dades necessàries per la traçabilitat del producte.
Tots els equips de Radar Process es fabriquen d’acord amb les necessitats del client i en compliment de les normatives de seguretat ATEX i de disseny higiènic EHEDG.

Equips de laboratori

Equips Olsa, Maxilab i Minilab, per producció de semi-sòlids com cremes, gels, locions, etc., amb capacitats des de 2,7 a 30 litres.

ALIMENTACIÓ

Procés
Envasat

FARMACÈUTICA

Procés
Envasat

COSMÈTICA

Procés
Envasat

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!